Storingsdienst:
Tel.+31 (0)174 621 270

Contact:
Tel.+31 (0)174 621 270
Fax+31 (0)174 629 451

E-mailinfo@thermeta.nl
Internetwww.thermeta.nl

Bezoekadres:
Westlandseweg 14
2291 PG Wateringen

 
Service / SCIOSOnderhoud Inspecties
     

Onderhoud en inspecties volgens SCIOS certificatie regeling

   

 

Het is wettelijk verplicht om stookinstallaties (inclusief brandstofleiding) met een totaal opgesteld vermogen groter dan 100 kW te inspecteren (en eventueel te onderhouden) conform SCIOS certificatie regeling of daaraan gelijkwaardig. Thermeta Service BV is SCIOS gecertificeerd onder SCIOS registratie nr. 102 om onderhouds- en inspectie werkzaamheden te verrichten aan stookinstallaties. Thermeta Service BV is lid van BVS (branche Vereniging SCIOS gecertificeerde bedrijven). Certificerende Instantie (CI) Kiwa Gastec.

Het service en inspectieteam bestaat uit vakbekwame monteurs, monteurs-inspecteurs en inspecteurs die zijn opgeleid en gediplomeerd voor de van toepassing zijnde SCIOS scopes. De diensten van het service en inspectieteam kunnen op incidentele basis of op contract basis worden ingezet.

De diensten die worden geleverd zijn:

  • EBI – Eerste Bijzondere Inspectie
  • PO – Periodiek Onderhoud
  • PI – Periodieke Inspectie
  • Emissiemetingen (CO2/NOx/CxHy en stof)
  • Storingsdienst  - 24 uur / 7 dagen per week bereikbaar

Belang van onderhoud


Regelmatig onderhoud door onze gespecialiseerde monteurs vele problemen en geeft een hoger rendement van de gebruikte brandstof. Belangrijk zijn met name branderafstelling, CO2 gehalte in rookgassen, CO productie brander, goed werkende CO2 bronkleppen, goed werkende en geijkte CO detector ter voorkoming van teveel CO naar uw product. Vaak worden problemen of bijna problemen preventief opgelost doordat regelmatig onderhoud aan uw installatie wordt gepleegd.

Neem voor verdere informatie of offerte contact op met Thermeta Service BV.

Klik hier voor een overzicht van de diensten/inspecties van Thermeta Service BV.

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties


Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor het SCIOS-certificatiesysteem in het leven geroepen. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever vereiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan.


De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties is opgericht op 27 mei 1998 en wordt geleid door een dagelijks bestuur,  waarin het bevoegd gezag (de gemeenten), de AMvB-plichtigen (de afnemers), uitvoerenden zijn vertegenwoordigd en een onafhankelijke voorzitter.


SCIOS wordt bijgestaan door een Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat bestaat uit vertegenwoordigers van AVAG, Gasunie, KW2, VIV/VLWK, FIGO, VNI, FME/CVM/VFK, waarnemers namens LMI/FHI en Visa-commissie, vertegenwoordigers van de aangesloten CI's.

       
© 2007 Thermeta Service bv | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer| Sitemap | Ontwikkeld door: AMteam