Storingsdienst:
Tel.+31 (0)174 621 270

Contact:
Tel.+31 (0)174 621 270
Fax+31 (0)174 629 451

E-mailinfo@thermeta.nl
Internetwww.thermeta.nl

Bezoekadres:
Westlandseweg 14
2291 PG Wateringen

 
Service SCIOSOnderhoud InspectiesBees B Metingen
     

NOx Metingen

   

Het service- en inspectieteam van Thermeta Service BV bestaat uit vakbekwame monteurs, monteurs-inspecteurs en inspecteurs die zijn opgeleid en gediplomeerd voor de van toepassing zijnde SCIOS scopes. De diensten van het service- en inspectieteam kunnen op incidentele basis of op contract basis worden ingezet.

Thermeta Service BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van SCIOS scope 6 – NOx metingen aan stookinstallaties en WKK’s. De metingen worden geheel conform de SCIOS certificatieregeling uitgevoerd met de modernste meet- en analyse apparatuur en gelogd met behulp van computer. De rapportage wordt eveneens uitgevoerd volgens SCIOS certificatieregeling protocol en voldoet daarbij aan de in de regelgeving gestelde eisen.

Wanneer NOx meting:
NOx metingen dienen in het algemeen 1 malig te worden uitgevoerd aan stookinstallties (WKK’s) met een vermogen groter 900 kW en  kleiner dan 50 MW. Dit bij nieuwbouw (of kort daarna) of aan bestaande installaties als dit nog niet heeft plaatsgevonden.

Wilt u meer informatie of een offerte opvragen? Dan kunt u dit hier doen.

Klik hier voor een overzicht van de diensten/inspecties van Thermeta Service BV.

Achtergrond en doel NOx meting:
Naast Bees B is er het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees A), dat bedoeld is voor grote inrichtingen, zoals elektriciteitscentrales, raffinaderijen en grote chemische bedrijven. Bees B geldt voor de overige categorieën van inrichtingen. In Bees A en Bees B zijn emissie-eisen opgenomen voor de uitworp van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en stof afkomstig van stookinstallaties. De besluiten zijn van toepassing op ketels, gasturbine installatie(s), en zuigermotoren. Bees A is verder nog van toepassing op procesfornuizen en kolen gestookte installaties.

Bees A en Bees B beogen de uitworp van SO2, NOx en stof als gevolg van het gebruik van brandstoffen aan banden te leggen. Dit is noodzakelijk omdat deze stoffen in hoge mate bijdragen aan het verschijnsel van de zure regen. De effecten op het milieu als gevolg van zure regen geven nog steeds aanleiding tot grote bezorgdheid, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de geïndustrialiseerde wereld. In zuid Scandinavië en in oostelijk Noord Amerika is een groot deel van de meren dood. In west en midden Europa is het vooral de bossterfte en de verzuring van wateren, de aantasting van materialen, onvervangbare kunstwerken en monumenten.

Controle Bees A – Provincie
Controle Bees B – Gemeente

       
© 2007 Thermeta Service bv | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer| Sitemap | Ontwikkeld door: AMteam