Служба усунення несправностей:
Tel.+31 (0)174 621 270

Контакты:
Тел. +31 (0)174 621 270
Факс +31 (0)174 629 451

E-mailinfo@thermeta.nl
Вебсайт www.thermeta.nl

Адрес:
Westlandseweg 14
2291 PG Wateringen
Нидерланды

Почтовый адрес:
а/я 188
Нидерланды
 
Обслуживание / SCIOSОбслуживание / инспекция10 основных причин отказа
     

10 основных причин отказа

   

Ниже воспроизводится перечень наиболее слабых мест отопительного оборудования, которые выявляются в рамках SCIOS в процессе первого (внеочередного) обследования, периодического обслуживания, периодической инспекции.

Door Thermeta Service BV is een “TOP 10” gemaakt van de frequent terugkerende afwijkingen stookinstallaties in tuindersketelhuizen. Tevens is kort uitgelegd wat de norm / uitvoering dient te zijn, eventueel berekeningen en wat de voorkomende afwijkingen zijn.

Deze informatie is van toepassing op stookinstallaties met ventilatorbrander geplaatst in tuindersketelhuizen

Deze informatie is voor leesbaarheid en overzicht in de vorm van een uittreksel gemaakt en is dan ook niet kompleet. Het blijft zaak om handleidingen, technische documentatie, geldende normen en regelgeving te blijven toetsen bij het realiseren van projecten.
Thermeta Service BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid met dit document, er kunnen geen rechten worden verleend aan dit document.

Luchttoevoervoorziening

Norm
Praktische norm Brander belasting [nom] in kW x 2 is het aantal cm2 netto luchttoevoer rooster.

Rooster minimaal 30 cm boven maaiveld.

Trekhoogte: Bovenzijde rooster minimaal 170 cm onder onderzijde luchtafvoer voorziening

Positie: samen met luchtafvoer moet een goede doortrek van de stookruimte worden bereikt.

OPM.
Indien CO2 ventilator lucht uit de stookruimte trekt voor bv. zuivere CO2 dosering / OCAP / modulerende thermostaat voor koeling of anders, dienen de ventilatietoevoer openingen te worden vergroot (overleg dit met EBI-er)

Voorbeeld / berekening
Brander 3480 kW moet 3480 x 2 = 6960 cm2 netto luchttoevoer voorziening hebben + eventueel extra voor CO2 set zie OPM.

Let op: Doorlaat factor roosters wijken af per vorm of fabricaat!

Opmerking
Vaak te klein

Praktische norm wijkt af van Norm 3028

Luchtafvoervoorziening

Norm
Praktische norm Brander belasting [Nom] in kW x 1 is het aantal cm2 netto luchttoevoer rooster.

Trekhoogte: Bovenzijde rooster minimaal 170 cm boven bovenzijde luchttoevoer voorziening

Positie: samen met luchttoevoer moet een goede doortrek van de stookruimte worden bereikt.

Voorbeeld / berekening
Brander 3480 kW moet 3480 x 1 = 3480 cm2 netto luchtafvoer voorziening hebben.

Let op: Doorlaat factor roosters wijken af per vorm of fabricaat!

Opmerking
Vaak te klein

Praktische norm wijkt af van Norm 3028

Veiligheidskleppen ketel stoken

Norm
Vermogen van de ketel in kW moet kunnen worden afgeblazen in stoom bij ingestelde afblaasdruk van de veiligheidsklep(pen)

Voorbeeld / berekening
Vermogen ketel 3000 kW veiligheidklep afblaascapaciteit 1700 kW bij 2 bar dan moet 3000 / 1700 = 1.8 = 2 kleppen van dit type worden geplaatst.

Opmerking
Vaak te klein

Veiligheidskleppen ketel LD stomen

Norm
Vermogen van de ketel in kW moet kunnen worden afgeblazen in stoom bij ingestelde afblaasdruk van de veiligheidsklep(pen). Let op insteldruk bij LD stoom is formeel 0.5 bar!

Voorbeeld / berekening
Vermogen ketel 3000 kW veiligheidklep afblaascapaciteit 588 kW bij 0.5 bar dan moet 3000 / 588 = 5.1 = 6 kleppen van dit type worden geplaatst.

Opmerking
Vaak te klein

Veiligheidskleppen ketel condensor

Norm
Moeten zijn voorzien van veilige uitmonding.

Buis aan klep met maximaal 1 bocht, maximaal 3 mtr lang en mag niet verjongd zijn of kleiner diameter hebben dan de aansluiting op de klep

Voorbeeld / berekening
N.v.t.

Opmerking
Vaak niet voorzien

Niet van kunststof maken

In de praktijk zal een wat langere leiding ook worden goedgekeurd.

Brandschakelaar

Norm
Noodschakelaar met duidelijk opschrift buiten de stookruimte die tenminste het stuurstroomcircuit van de brander afschakelt.

Voorbeeld / berekening
N.v.t.

Opmerking
Vaak niet voorzien

Ventilatietijd

Norm
Installaties dienen te zijn uitgevoerd met een 5 voudige spoeltijd.

Voorbeeld / berekening
Berekening (vuistregel indien brander en ketel capaciteit bij elkaar passen
Spoelen bij Bmax: Benodigde spoeltijd [sec]=Rookgaszijdige inhoud[m3] x 5 / (Bmax [kW ]x 10 / 3600)

Spoelen bij 30 Hz = ca. 50% Bmax: Benodigde spoeltijd [sec]=Rookgaszijdige inhoud[m3] x 10 / (Bmax [kW ]x 10 / 3600)

Opmerking
Vaak tekort

Te voorkomen door het bij opdracht doorgeven van de rookgaszijdige inhoud van de ketel aan Thermeta Service BV

CO2 set sluitstandbewaking

Norm
Als CO2 set niet draait (door bediening of storing) dient bij CO2 klep niet gesloten de brander te worden afgeschakeld.

Voorbeeld / berekening
Meerdere bronnen (WKK of extra ketel) geldt deze regel ook. Mag dan uitgevoerd worden door de bronklep van de betreffende ketel.

Opmerking
Werkt vaak niet

Ter voorkoming rookgaslekkage naar stookruimte / kas

Rookgaslekkage rookbak

Norm
Geen rookgaslekkage toegestaan in stookruimte

Voorbeeld / berekening
Elke rookgaslekkage dient te worden afgedicht of te worden voorzien van deugdelijk waterslot.

Stoomslang indien geschikt voor de betreffende temperatuur wordt toegelaten.

Opmerking
Vaak open verbindingen van condensafvoer naar stookruimte

DA / AV = drukafslag / afblaasveiligheid

Norm
Drukafslag / afblaasveiligheid voorzien indien aanvoerdruk hoger dan toelaatbare druk van brander

Voorbeeld / berekening
Thermeta branders normaal max 200 mbar toelaatbare gasdruk. (SKP)

Opmerking
Vaak niet voorzien

Vaak afblaasleiding Afblaasventiel niet voorzien.

Vaak verkeerd afgesteld en geen gereedschap beschikbaar voor afstellen.

       
© 2007 Thermeta Service BV. Все права соблюдены. Disclaimer Sitemap